Karabin Valent: Nytt konsulentselskap innen økonomi

Valent er etablert for å tilby bedrifter omfattende støtte i deres økonomifunksjon, inkludert risikostyring og utleie av finansdirektør.

- I mine tidligere stillinger har jeg sett at det er et klart behov for et slikt selskap. Det er mange som i en periode ønsker seg en midlertidig økonomidirektør eller finansdirektør, eller som trenger ekstra kapasitet levert av erfarne seniorer, sier Caroline Gjerding, daglig leder i det nye selskapet Karabin Valent.

Hun kommer fra stillingen som regiondirektør for Amesto, og har erfaring fra lederstillinger i anerkjente selskaper som KPMG og NERSC. Hun har også jobbet som revisor og konsernregnskapssjef.

Med Caroline på plass er tre av Vestlandets mest erfarne ledere innen konsulenttjenester samlet i den foreløpige ledergruppen. Ivar Borge, som i mange år ledet konsulentavdelingen i PWC Bergen, er styreleder. Ole Øyen, gründer og toppsjef i Karabin, er også sentral i Karabin Valent.

– Jeg er overbevist om at markedet for rådgivning inn mot økonomifunksjonen fortsatt vil vokse, både fordi det er krevende å finne kompetente ressurser og som et resultat av strukturendringer i næringslivet – og måten vi jobber på. Med Caroline i spissen bygger vi nå et slagkraftig og foroverlent miljø som sammen med resten av Karabingruppen tilbyr topp kompetanse til våre kunder. Vi er allerede godt i gang med både rekruttering og oppdrag, og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Ivar Borge, styreleder for selskapet.

- Målet er å etablere oss i Oslo, Trondheim og Stavanger når vi har bygget opp kontoret i Bergen. Vi vet at det er behov i markedet, og vårt konsept er annerledes enn de tilbudene som finnes i dag. Siden Karabin er etablert i de fire største byene, er det naturlig at også Valent sine tjenester blir tilgjengelig på disse kontorene, sier Gjerding.

Et annerledes konsulentselskap

Når Caroline nå bygger opp Karabin Valent, er hun klar på at selskapet skal levere spisskompetanse innen økonomifaget.

- Vi har helt klart noe å komme med i markedet i forhold til de store. I tillegg til erfarne ansatte og en fleksibel prismodell, har vi samme filosofi med gevinstrealisering som Karabin har. Vi skal dokumentere gevinster og varige verdier for kundene, forteller Gjerding.

Også når Valent leverer management-for-hire-funksjonen skal konsulentene skape gevinster i den rollen de påtar seg.

- Det vil være en merverdi av den funksjonen utover akkurat tjenesteområdet. Jeg har ikke hørt om andre konsulenter som leverer det samme. Vi har et mål om å skape merverdi gjennom å kombinere nysgjerrighet og engasjement med solid fagkompetanse.

God start

Karabin Valent startet opp i mars, like før korona-tiltakene endret arbeidslivet. Det ble derfor en annerledes start for Caroline Gjerding enn hun hadde ventet.

- Jeg er likevel godt fornøyd! Vi har allerede fått flere kunder og levert i en rekke interessante prosjekter. Nå når mange bedrifter opplever krisetider er det spesielt viktig å ha kontroll over økonomien og gjennomføre nødvendige effektiviseringsprosjekter, og der kan Valent bistå med forbedringer, rådgivning og kapasitet.

Solid fagkompetanse, nysgjerrighet og engasjement skal være et kjennetegn på Karabin Valent.

Med fokus på folk og effekt fra innsikt til leveranse skal vi skape dokumenterbare gevinster og resultater som faktisk gjør en forskjell. - Våre ansatte må ha det proaktive genet som gjør at de liker å avdekke kundens utfordringer, ikke minst skape nye muligheter for dem!

 

Spør oss

Spør oss

Caroline Gjerding

Daglig leder