Rebranding – sentralt virkemiddel i strategisk utvikling

Det siste året har Karabingruppen vokst fra ett til tre selskaper med fokus på gevinstrealisering. – Vi rebrander nå selskapene for å fremstå som mer helhetlige, sier Ivar Borge, styreleder i både Karabin, Sans og Valent.

Det har skjedd mye med Karabingruppen det siste året. Mot slutten av 2019 ble designselskapet Karabin Sans AS etablert, og i 2020 ekspanderte gruppen med Karabin Valent AS - som spesialiserer seg på økonomiledelse. Karabin AS har eksistert siden 2004, og har lang fartstid innen gevinstrealisering. Sistnevnte selskap har hatt betydelig vekst med en omsetningsøkning på rundt 30 prosent per år de siste tre årene.
- Vi bygger nå ut Karabin sin modell med gevinstrealisering til flere fagområder. Alt vi gjør er knyttet opp mot realisering av gevinster, så det er vårt felles målbilde for hele Karabingruppen, sier Ole Øyen, administrerende direktør i Karabin AS.

Felles strategiske mål

Det å ha en profil som matcher ambisjonen om gevinstrealisering på tvers er viktig. Karabin AS har levd godt med designet de har hatt siden 2004, men med flere søsterselskap var det viktig å få en profil som skaper helhet, samtidig som hvert selskap kan dyrke sine særegenheter.

- Hovedmålet med rebranding av selskapene er at markedet skal oppfatte gruppen som helhetlig, og se at det er en rød tråd i både profil og fokus på tvers. Det skal være intuitivt og enkelt å skjønne at selskapene henger sammen, samtidig som hvert enkelt selskap beholder sine egne karakteristika og ikke minst spisskompetansen på sine områder, sier Ivar Borge.


Egne spesialister

Fordelen med å ha eget designselskap i gruppen er at en selv sitter på eksperter og prosjektledere som kan produsere og gjennomføre endringene. Det er Sans som har utviklet designet for hele Karabingruppen og til hver enkelt selskap.
- Som erfarne designere så vi tidlig at det var behov for å endre profilen til Karabin. Det er ikke alltid så enkelt å designe for seg selv, men vi er svært godt fornøyde med resultatet og gleder oss til å fremstå under samme paraply, sier Janniche Øyen, daglig leder i Sans.

Sterkere fotavtrykk

Ivar Borge mener branding og design har fått mer fokus de senere år. - Profil og merkevare er, selvsagt sammen med budskap og innhold, blitt veldig viktig for alle virksomheter. Hvis du som leder ikke er opptatt av dette, så risikerer du å tape i kampen om oppmerksomhet fra kundene. Da blir det vanskeligere å være distinkt, sier styrelederen.

Moderne økonomiselskap

Valent er det siste og nyeste selskapet som er etablert. Et moderne visuelt uttrykk er viktig også for økonomitjenester. - For oss som er nykommere og skal utfordre de store aktørene, er det viktig at vi skiller oss ut fra mengden. Vi skal ha de beste hodene, og vi skal ha et mindset som ser på utfordringer som en mulighet. Vårt arbeid skal gi varige gevinster for våre kunder. Samtidig skal vi være relevante og nysgjerrige, og skape gode relasjoner med våre kunder. Vi har jobbet utrolig godt sammen med Sans, og de vet hva Valent er og hvordan vi ønsker å fremstå - og med det nye designet har de klart å få frem dette på en glitrende måte, sier Caroline Gjerding, daglig leder i Valent.

Spør oss

Spør oss

Ivar Borge

Styreleder