Risikohåndtering - er du forberedt?

Risikokartlegging handler om å være forberedt på kriser, og være oppmerksom på hva som kan gå galt. Hva er virksomhetskritisk for din virksomhet, og hva kan konsekvensene være på kort og lang sikt dersom en hendelse inntreffer?

Covid-19 skaper nå store ringvirkninger for næringslivet. Folkehelseinstituttet (FHI) meldte i går at vi er inne i en ny fase med smitte som ikke lar seg spore. De anbefaler hjemmekontor og at samling av mennesker minimeres. For næringslivet har dette allerede begynt å få store konsekvenser. Flyselskapene innstiller fly og må permittere og nedskalere. Reiselivsbransjen melder om massive avbestillinger av hotell og konferanser.

Agerer du raskt nok?

Uavhengig av covid-19, så bør alle virksomheter gjennomføre en risikokartlegging. Dette fordi en risikokartlegging også tvinger deg til å sette inn tiltak for å minimere risiko. En hendelse som covid-19 inntreffer heldigvis ikke ofte, men forhåpentligvis vil hendelsen føre til at virksomheter får et mer bevisst forhold til risiko og kriser. Det er mulig å rigge seg mot uønskede hendelser, selv om de ytre faktorene ikke kan raderes bort - til tross for at man er bevisst og forberedt.

Risikokartlegging og tiltak mot identifiserte risikofaktorer har en viktig funksjon. De setter deg i stand til å agere raskt og effektivt ved uforutsette hendelser. Dersom en virksomhet ikke klarer å agere raskt nok, så kan dette i verste konsekvens medføre kroken på døren.

 

Hvordan foregår risikokartlegging?

Hvordan foregår en risikokartlegging? Utgangspunktet er så enkelt at virksomheten stiller seg spørsmålet: Hva kan gå galt? Dette vil gi en rekke scenarier, og man må deretter gjennomgå hvert scenario og se på hvilke konsekvenser det kan få for ansatte, kunder, leverandører, logistikk, rammebetingelser og slikt, samt se på hvilke konsekvenser dette deretter kan få for de finansielle størrelsene. Man bør også vurdere risikoen ut fra sannsynlighet og konsekvens.

Sannsynlighet – konsekvens

Covid-19 ville de fleste nok ansett som et scenario med lav sannsynlighet, men med høy konsekvens. Når alle risikoene er identifisert må man deretter stille seg spørsmålet: hva kan vi gjøre for å redusere risiko? Dette vil gi deg et sett med tiltak eller handlingsplan som bør iverksettes ved en hendelse, eller eventuelt håndteres med det samme dersom risikofaktoren er permanent til stede, altså høy sannsynlighet og stor konsekvens.

Hvordan omstille seg raskt?

Alle bedrifter bør gjøre en risikovurdering konkret for Covid-19, om man ikke allerede har gjort det. Dette for å gjøre din virksomhet i stand til å håndtere det som måtte komme av større ringvirkninger. Målet nå er å klare seg gjennom denne unntakstilstanden. Hvilke grep kan din virksomhet gjøre for å omstille seg raskt og effektivt?

Dersom du trenger bistand til å utføre en risikoanalyse for din virksomhet kan du ta kontakt med oss via skjemaet under. Vi kan avholde gjennomføringen på video.

Saken er skrevet av Caroline Gjerding som er daglig leder i Karabin Valent – økonomiledelse fra Karabin

Spør oss

Spør oss

Caroline Gjerding

Daglig leder