Bærekraftsrapportering

Vi bistår selskapets ledelse med å være tydelige på målene de har med virksomheten og virksomhetens mål, blant annet med å bistå ledelsen i å forankre bærekraft i selskapets strategi.

Våre konsulenter bistår selskapet med bærekraftsrapportering, herunder blant annet hvilke grep som er tatt for å nærme seg selskapets mål innen bærekraft, samt hvilke grep som tas for å nærme seg målene fremover.

Spør oss

Spør oss

Caroline Gjerding

Daglig leder