Forbedring av økonomifunksjonen

Vi bistår med forbedring av økonomifunksjonen, herunder blant annet:

  • Kartlegge forbedringsområder knyttet til økonomifunksjonen og muligheter for prosesseffektivisering

  • Etablere rutiner knyttet til økonomifunksjonen

  • Implementering av nytt ERP-system

Våre konsulenter har lang erfaring fra ulike ERP-systemer og har kartlagt og ledet forbedrings- og implementeringsprosesser med løsninger som involverer en rekke ulikesystemer, forsystemer og flytprosesser. Vi har alltid fokus på effektive prosesser i økonomifunksjonen og ser alltid etter de løsningene som gir varige, dokumenterbare gevinster.

Spør oss

Spør oss

Caroline Gjerding

Daglig leder