Vi bistår med granskningstjenester innenfor økonomiområdet, herunder blant annet:

  • Dokumentgjennomgang
  • Regnskapsgjennomgang
  • Kartlegging av økonomiske transaksjoner
  • Planlegging og gjennomføring av granskninger og faktaundersøkelser
  • Gjennomføring av intervjuer
  • Dataanalyse
  • Bistand i oppfølgende forebyggende aktiviteter
  • Bistand i risikoanalyser

Våre granskningstjenester omfatter det økonomiske aspektet av granskningsarbeid og våre konsulenter håndterer ikke det juridiske aspektet. Vi bistår med granskning av økonomiske transaksjoner både i det private og offentlige, og bistår juridiske institusjoner med granskningsarbeid innenfor økonomifeltet.

 

Spør oss

Spør oss

Caroline Gjerding

Daglig leder