Internkontroll og risikostyring

Vi bistår med risikoanalyser hvor vi kartlegger risikofaktorer og utarbeider en konkret handlingsplan for tiltak for å redusere risikoen.

Våre konsulenter bistår med å rigge bedrifter og organisasjoner mot uønskede hendelser, for selv om de ytre faktorene ikke kan raderes bort, kan det å ha utarbeidet en konkret handlingsplan knyttet til de ulike risikoelementene i ytterste konsekvens være forskjellen på overlevelse og kroken på døren.

Våre konsulenter bistår også med å kartlegge svakheter i dagens rutiner og systemer for internkontroll, og bistår med å etablere gode og hensiktsmessige prosedyrer for internkontroll.

Spør oss

Spør oss

Caroline Gjerding

Daglig leder